Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe – 2 dni

Wypełniacz

1,070.001,130.00

Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Stacjonarne skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych zainteresowanych zdobyciem wiedzy w kierunku zwiększenia motywacji pracowników.

Wyczyść

Formularz Zgłoszeniowy Online

Opis

Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe Szkolenia Miękkie – 2 dni

Opis szkolenia stacjonarnego:

Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych zainteresowanych zdobyciem wiedzy w kierunku zwiększenia motywacji pracowników.

Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób).

Na Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę
 • przerwę kawową,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Na Państwa życzenie możliwe jest zorganizowanie przez nas obiadu dla uczestników szkolenia weekendowego. Opcję tą wybiera się podczas dodawania szkolenia do koszka lub przez wypisanie ich w formularzu zgłoszeniowym w polu „Pytania i uwagi”.

Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe trwa 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu. Szkolenie w godzinach od 9:00 do godziny 16:00.

Metody stosowane podczas szkolenia:

 • wykład interaktywny
 • praca indywidualna
 • praca zespołowa
 • studium przypadku
 • scenki
 • ćwiczenia (indywidualna i grupowe)
 • odgrywanie ról
 • testy

Cel szkolenia stacjonarnego:

 • poznanie wpływu własnej motywacji na motywacje zespołu
 • zbadanie własnej motywacji i poznanie sposobów na jej zwiększenie
 • poznanie różnych sposobów motywacji
 • poznanie zasad motywacji
 • poznanie zasad jak chwalić pracownika?
 • jak skutecznie motywować pracownika podczas rozmowy okresowej?
 • sposób prowadzenia rozmowy okresowej
 • zasady rozmowy oceniającej
 •  poznanie najczęstszych błędów w motywowaniu
 • rozpoznawanie demotywacji pracownika
 • poznanie sposobów radzenia sobie z demotywacją pracownika
 • czynniki wpływające na wiarygodność menadżera podczas rozmowy z pracownikiem

 

Program szkolenia
 
1. Zrozumienie procesu motywowania
 • Czym jest motywowanie?
 • Rodzaje motywacji
 • Teorie motywacji
 • Wpływ menadżera na motywację pracowników: kiedy motywacja się pojawia a kiedy znika
 • Kiedy motywować pracownika?
 • Hierarchia potrzeb według Maslowa

2. Rola kierownika w procesie motywowania

 • Istota motywowania
 • „Przykład idzie z góry”
 • Test
 • Motywacja wymaga celu
 • Motywacja nie trwa wiecznie
 • Sposoby motywowania siebie

3. Motywowanie

 • Co motywuje ludzi?
 • Czynniki motywujące pracowników do działania
 • Motywacja finansowa
 • Motywacja pozafinansowa
 • Efektywne sposoby na przekazanie pracownikom wyrazów uznania
 • Informacja zwrotna – zasady udzielania
 • Konstruktywna pochwała
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak chwalić pracownika?
 • Błędy w motywowaniu
 • Dobre praktyki w motywowaniu
 • Zasady skutecznej motywacji
 • Rozmowa rozwojowa

4. Demotywacja

 • Przyczyny demotywacji
 • Objawy demotywacji
 • Model rozmowy ze demotywowanym pracownikiem
 • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami pracownika

5. Motywowanie pracowników a ocenia okresowa

 • Profil kompetencji
 • Rola rozmowy oceniającej
 • Jak przygotować się do rozmowy oceniającej?
 • Przebieg rozmowy oceniającej
 • Błędy i pułapki towarzyszące rozmowie oceniające

6. Czynniki wpływające na wiarygodność menadżera

 • Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy z pracownikiem
 • Komunikat JA
 • Komunikat TY
 • Sposoby zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie

7. Podsumowanie

 • Praktyczne rady w motywowaniu

 

Zobacz również inne nasze szkolenia z Motywowanie pracowników kluczem do efektywności:

 • Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Szkolenia Stacjonarne – 2 dni
 • Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Dla Firm-Zamknięte – 2 dni

 

Szkolenie Motywowanie pracowników kluczem do efektywności Weekendowe Szkolenia Miękkie organizujemy min. w takich lokalizacjach jak:
Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań |

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia

Kraków, Warszawa, Katowice, Kielce, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Zielonagóra, Łódź, Opole, Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Poznań

Termin szkolenia

15,16-02-2020, 21,22-03-2020, 18,19-04-2020, 16,17-05-2020, 20,21-06-2020, 18,19-07-2020, 22,23-08-2020, 19,20-09-2020, 17,18-10-2020, 14,15-11-2020, 19,20-12-2020

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne