Szkolenie Praca z trudnym klientem Weekendowe – 2 dni

Wypełniacz

1,070.001,130.00

Na Szkoleniu Praca z trudnym klientem Szkolenia Miękkie Weekendowe uczestnicy zdobędą informację jak rozpoznawać różne typy klientów, jak sobie z nimi radzić oraz jak się komunikować z klientem „trudnym”, aby nie wzmacniać niechcianych zachowań interesanta. W czasie trwania warsztatów uczestnicy  posiądą również wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji, aktywnego słuchania i stawiania granic. Na kursie skupimy się także na mocnych stronach i zasobach uczestników oraz na prawidłowym sposobie przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z klientem.

Wyczyść

Formularz Zgłoszeniowy Online

Opis

Szkolenie Praca z trudnym klientem Szkolenia Miękkie Weekendowe – 2 dni

Opis szkolenia stacjonarnego:

Na Szkoleniu Praca z trudnym klientem uczestnicy zdobędą informację jak rozpoznawać różne typy klientów, jak sobie z nimi radzić, jak się komunikować z klientem „trudnym”, aby nie wzmacniać niechcianych zachowań interesanta. W czasie trwania warsztatów uczestnicy  posiądą wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji, aktywnego słuchania, stawiania granic. Skupimy się także na mocnych stronach i zasobach uczestników oraz na prawidłowym sposobie przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z klientem.

Szkolenie Praca z trudnym klientem Szkolenia Miękkie Weekendowe jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób).

Na Szkolenie Praca z trudnym klientem Szkolenia Miękkie Weekendowe zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę
 • przerwę kawową,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Na Państwa życzenie możliwe jest zorganizowanie przez nas obiadu dla uczestników szkolenia stacjonarnego. Opcje te wybiera się podczas dodawania szkolenia do koszka lub przez wypisanie ich w formularzu zgłoszeniowym w polu „Pytania i uwagi”.

Szkolenie Praca z trudnym klientem Szkolenia Miękkie Weekendowe trwa 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu. Szkolenie w godzinach od 9:00 do godziny 16:00.

Metody stosowane podczas szkolenia:

 • wykład interaktywny
 • praca indywidualna
 • praca zespołowa
 • studium przypadku
 • scenki
 • ćwiczenia (indywidualna i grupowe)
 • odgrywanie ról
 • testy

Cel szkolenia stacjonarnego:

 • budowanie własnego pozytywnego pierwszego wrażenia
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • czynniki utrudniające komunikację
 • efekt pierwszego wrażenie
 • zasady aktywnego słuchania
 • własne zasoby w pracy z klientem
 • poznanie różnych typów klientów i ich charakterystyka
 • poznanie sposobów radzenia sobie z różnymi typami klientów
 • poznanie zasad prawidłowej komunikacji
 • formułowanie pytań
 • rodzaje zachowań w pracy z klientem
 • asertywność w pracy z klientem
 • rozmowa telefoniczna – zasady prawidłowego przeprowadzenia
 • poznanie podstawowych sposobów radzenia sobie ze stresem

 

Program szkolenia
 

 

1. Trudny klient – kto to taki?

 • trudny klient –skąd się bierze, czy istnieje?
 • podstawowy błąd atrybucji w pracy z klientem
 • specyfika pracy i usług świadczonych w Urzędach Pracy
 • postrzeganie Urzędów Pracy przez pryzmat jakości obsługi klienta
 • budowanie własnego profesjonalnego wizerunku

3. Komunikacja z klientem

 •  sposoby komunikowania się z klientem
 • komunikacja werbalna, niewerbalna w obsłudze klienta
 • czynniki utrudniające pracę z klientem:
 •  nastawienie i uprzedzenia w pracy z klientem
 • efekt pierwszeństwa, efekt świeżości w pracy z klientem
 • efekt pierwszego wrażenia w pracy z klientem
 • zasady aktywnego słuchania
 • zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych

4. Różne typy klientów – cechy charakterystyczne, sposoby radzenia sobie z nimi

 • diagnozowanie typów trudnych klientów: choleryk, melancholik, sangwinik, flegmatyk
 • sposoby radzenia sobie z klientem agresywnym.
 • praca z klientem, gdy:

– jego pretensje są nieuzasadnione

– gdy klient żąda rzeczy niemożliwych do zrealizowania

– asertywność w pracy z trudnym klientem

5. Ja w pracy w klientem

 • moje zasoby w pracy z trudnym klientem
 • panowanie nad emocjami w pracy z klientem
 • dostosowywanie „języka” do sposoby komunikowania się klienta
 • rozpoznanie potrzeb klienta
 • reakcję na zasłużoną krytykę
 • parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań, odzwierciedlanie w pracy z klientem
 • sposoby radzenia sobie z klientami manipulującymi
 • zachowania asertywne, agresywne i uległe
 • znaczenie komunikatu Ja w pracy z klientem
 • największe błędy popełniane w pracy z klientem

6. Rozmowa telefoniczna z klientem

 • jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z klientem
 • wpływ czynników zagłuszających na rozmowę telefoniczną z klientem
 • etapy rozmowy telefonicznej
 • najczęstsze błędy popełniane w rozmowie telefonicznej z klientem

7. Sposoby radzenia sobie ze stresem

8. Podsumowywanie

 

Zobacz również inne nasze szkolenia z tematu Praca z trudnym klientem :

 • Szkolenie Praca z trudnym klientem Szkolenia Stacjonarne – 2 dni
 • Szkolenie Praca z trudnym klientem Dla Firm-Zamknięte – 2 dni

 

Szkolenie Praca z trudnym klientem Szkolenia Miękkie Weekendowe organizujemy min. w takich lokalizacjach jak:
Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań |

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia

Kraków, Warszawa, Katowice, Kielce, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Zielonagóra, Łódź, Opole, Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Poznań

Termin szkolenia

15,16-02-2020, 21,22-03-2020, 18,19-04-2020, 16,17-05-2020, 20,21-06-2020, 18,19-07-2020, 22,23-08-2020, 19,20-09-2020, 17,18-10-2020, 14,15-11-2020, 19,20-12-2020

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne