Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków Rzeszów

Wypełniacz

1,290.001,395.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy i tworzących raporty oraz chcących wyjść poza standardowe narzędzia excel’a. Po szkoleniu użytkownik będzie w stanie samodzielnie tworzyć i modyfikować makra oraz funkcje przydatne w analizach i raportowaniu. Będzie również w stanie tworzyć formularze i oprogramowywać kontrolki podpisują pod nie powstałe makra.

Wyczyść

Formularz Zgłoszeniowy Online

Opis

Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Rzeszowie 3 dniowe

Opis szkolenia:

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Rzeszowie 3 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób). Dla każdego uczestnika szkolenia przygotowane jest stanowisko komputerowe.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • książkę związaną z tematyką szkolenia,
 • przerwę kawową,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

 

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Rzeszowie 3 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 24 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Rzeszowie 3 dniowe odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.

 

Program szkolenia

1.Rejestrowanie makr

 • Okno rejestrowania makr
 • Odwołania względne i bezwzględne rejestratora
 • Przypisywanie makr do ikon, przycisków
 • Skoroszyt makr osobistych

2.Edytor VBA

 • Najważniejsze okna i ich funkcje
 • Paski, opcje i ułatwienia
 • Właściwości modułu
 • Właściwości arkusza
 • Właściwości VBA Project

3.Wprowadzenie do programowania

 • Algorytm – definicja, przykłady, sposoby zapisywania
 • Operatory w VBA
 • Zmienne – typy zmiennych i deklaracje
 • Stałe
 • Instrukcje warunkowe (If then, Select case)
 • Pętle (do while…loop, do until … loop, for next)
 • Zmienne tablicowe
 • Funkcje tekstowe (left, right, trim, mid, …)
 • Funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir, …)
 • Odwołania do komórek arkusza (cells, range, activecell)
 • Tworzenie własnych funkcji

4.Uruchamianie programu i analiza kodu

 • Debugowanie
 • Uruchamianie krokowe

5.Obiektowość Excela

 • Na czym polega obiektowość
 • Właściwości obiektu Application
 • Obiekt Workbook
 • Worksheets i Sheets
 • Obiekty aktywne – ACTIVE (ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell …)
 • Obiekty Cells, Range

6.Excel połączenia z zewnętrznymi bazami danych

 • Omówienie i dodanie odpowiednich referencji
 • Wiązania – wczesne, późne
 • Obiekty Recordset
 • Sterowniki do bazy danych (np. ODBC)
 • Dobieranie odpowiednich connection strings do typu bazy danych i zainstalowanego sterownika
 • Tworzenie connection strings za pomocą plików .udl
 • Połączenie z bazą danych MySQL, Oracle, Access

7.Tworzenie raportów

 • Omówienie Microsoft Query
 • Wstęp do języka SQL
 • Konstruowanie prostych zapytań wybierających (Select)
 • Konstruowanie zapytań dopisujących dane do bazy (InsertInto)
 • Zarządzanie kwerendami MS Access z poziomu Excela
 • Tworzenie generatora raportów
 • Wykorzystywanie formularzy VBA do obsługi baz danych.

8.Udostępnianie programów innym użytkownikom

 • Zabezpieczanie projektu
 • Pliki dodatków
 • Tworzenie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makr
 • Szyfrowanie i eksport certyfikatu
 • Instalowanie certyfikatu na komputerze innego użytkownika

 

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Rzeszowie 3 dniowe organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa podkarpackiego: Rzeszów, Dębica, Jasło, Krosno, Łańcut, Przemyśl, Przeworsk, Sanok, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne, Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Baligród, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Nisko, Ropczyce, Stalowa Wola, Strzyżów

Dodatkowe informacje

Miejsce Szkolenia

Rzeszów

Termin Szkolenia

3,4,5-08-2020, 7,8,9-09-2020, 5,6,7-10-2020, 3,4,5-11-2020, 7,8,9-12-2020, 11,12,13-01-2021, 8,9,10-02-2021, 8,9,10-03-2021, 12,13,14-04-2021, 4,5,6-05-2021, 7,8,9-06-2021, 5,6,7-07-2021, 2,3,4-08-2021

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne