Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna – 2 dni

Wypełniacz

790.001,190.00

Na Szkolenie Stacjonarne Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji każdy z uczestników będzie miał okazję zdobyć wiedzę na temat  budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Zajęcia są kierowane przede wszystkim do osób, które są zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną, aktywnym słuchanie, asertywnością.

Wyczyść

Formularz Zgłoszeniowy Online

Opis

Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji Szkolenia Miękkie – 2 dni

Opis szkolenia stacjonarnego:

Na Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji każdy z uczestników będzie miał okazję zdobyć wiedzę na temat  budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Zajęcia są kierowane przede wszystkim do osób, które są zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną, aktywnym słuchanie, asertywnością.

Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji Weekendowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób).

Na Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę
 • przerwę kawową,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Piotr Zontek  Projekty – Szkolenia.

Na Państwa życzenie możliwe jest zorganizowanie przez nas obiadu oraz noclegu dla uczestników szkolenia stacjonarnego. Opcje te wybiera się podczas dodawania szkolenia do koszka lub przez wypisanie ich w formularzu zgłoszeniowym w polu „Pytania i uwagi”.

Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna trwa 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu. Szkolenie w godzinach od 9:00 do godziny 16:00.

Metody stosowane podczas szkolenia:

 • wykład interaktywny
 • praca indywidualna
 • praca zespołowa
 • studium przypadku
 • scenki
 • ćwiczenia (indywidualna i grupowe)
 • odgrywanie ról
 • testy

Cel szkolenia stacjonarnego:

 • znaczenie komunikacji interpersonalnej
 • poznanie własnego stylu komunikowania się
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • poznanie zasad odpowiedniego zadawania pytań
 • poznanie roli zniekształceń w odbiorze komunikatu
 • poznanie zasad aktywnego słuchania
 • poznanie zasad asertywności
 • nauka świadomego używania mowy niewerbalnej
 • poznanie znaczenia spójności pomiędzy mową werbalną oraz niewerbalną

 

Program szkolenia
 

 1. Komunikacja wstęp

 • czym jest komunikowanie się?
 • jak się komunikujemy?
 • czy można się nie komunikować?
 • schemat i model procesu komunikowania się
 • filary komunikacji
 • zakłócenia w procesie komunikowania się
 • funkcje i formy komunikowania się
 • składowe przekazu Mehrabiana
 • twój styl komunikowania się

2. Komunikacja werbalna

 • znaczenie komunikacji werbalnej
 • zasady skutecznej komunikacji werbalnej
 • zniekształcenie w komunikacji werbalnej
 • skąd się biorą
 • jak wpływają na sposób interpretacji wypowiedzi
 • zagrożenia jakie niesie zniekształcenie komunikatu

3. Aktywne słuchanie

 • „słuchać i słyszeć” – rola aktywnego słuchania
 • zasady aktywnego słuchania m.in.:
 • zachęta
 • parafraza (jako sposób na sprawdzenie czy dobrze rozumiemy rozmówcę)
 • odzwierciedlanie uczuć
 • podsumowanie
 • dowartościowanie
 • wyjaśnianie
 • zadawanie pytań
 • błędy związane z aktywnym słuchaniem – jak ich uniknąć
 • bariery w komunikacji werbalnej

4. Asertywność

 • czym jest asertywność?
 • jaki jest twój styl zachowania
 • zachowania asertywne, agresywnie i uległe
 • komunikat JA
 • komunikat typu TY
 • prawa człowieka asertywnego
 • konstruktywna krytyka innych
 • konstruktywne stopniowanie gniewu
 • radzenie sobie z krytyką

5. Komunikacje niewerbalna

 • znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • nośniki komunikacji niewerbalnej
 • kontakt wzrokowy
 • twarz, mimika
 • odległość i dystans
 • właściwości głosu i mowy
 • gestykulacja, postawa ciała – postawa otwarta i zamknięta
 • świadome używanie komunikacji niewerbalnej
 • łączenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej

6. Komunikacja przez telefon

 • podstawowe zasady
 • najczęściej popełniane błędy

7. Podsumowanie

 

Zobacz również inne nasze szkolenia z Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji:

 • Szkolenie Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji Szkolenia Weekendowe – 2 dni
 • Szkolenie Efektywna komunikacja interpersonalna jako źródło sukcesów w budowaniu relacji Dla Firm-Zamknięte – 2 dni

 

Szkolenie Weekendowe Efektywna komunikacja interpersonalna Szkolenia Miękkie organizujemy min. w takich lokalizacjach jak:
Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań |

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia

Kraków, Warszawa, Katowice, Kielce, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Zielonagóra, Łódź, Opole, Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Poznań

Termin szkolenia

03,04-02-2018, 03,04-03-2018, 07,08-04-2018, 12,13-05-2018, 16,17-06-2018, 14,15-07-2018, 11,12-08-2018

Nocleg

Nocleg zapewniony przez organizatora bez wyżywienia, Nocleg zapewniony przez organizatora z wyżywieniem, Nocleg własny

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne