Szkolenie Unijne Graficzne z Adobe Photshop, Illustrator, InDesign, After Effects

 

Firma PeZet Piotr Zontek Projekty – Szkolenia realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt  „Kompetencje kluczowe dla pracujących”.

 

Projekt jest skierowany do 480 osób (288 kobiet i 192 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego, pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności:

 

  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 288 osób (173 kobiety i 115 mężczyzn),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – 288 osób (173 kobiety i 115 mężczyzn),
  • osoby z niepełnosprawnościami – 48 osób.

 

Wymagane minimum podczas rekrutacji 1 grupy 12-osobowej, aby spełnić wskaźniki:

Liczba kobietmin. 7/8,

Liczba osób w wieku 50 lat i więcejmin. 7/8,

Liczba osób o niskich kwalifikacjachmin. 7/8,

Liczba osób z niepełnosprawnościamimin. 1/2.

 

W ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla pracujących” oferujemy:

  1. Szkolenia językowe dla 336 osób (dla 204 osób w zakresie języka angielskiego i dla 132 osób w zakresie języka niemieckiego): średnio 3 moduły po 60 h szkoleniowych na grupę. Jednorazowo zajęcia będą trwać nie więcej niż 4 h dziennie, a po 2 h zajęć wymagane jest 15 minut przerwy.
  2. Szkolenia z zakresu TIK Szkolenie Graficzne z Adobe Photshop, Illustrator, InDesign, After Effects dla 336 osób: 80 h szkoleniowych na grupę podczas średnio 20 spotkań po średnio 4 h każde.

Uczestnikom Projektu zapewniamy m.in. :

  • podręczniki szkoleniowe,
  • zestaw szkoleniowy, pendrive (dla uczestników szkoleń TIK),
  • harmonogram dostosowany do potrzeb osób pracujących (np. wieczorami/w weekendy)
  • możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu zewnętrznego oraz bezpłatnego uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego nabyte kompetencje.

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Marcin Żurek

Marcin.zurek@pezet.edu.pl

Tel: 535-727-727