Teacher

Zig Ziglar

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zobacz więcej

Carol Dweck

Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć.

Zobacz więcej

Harv Eker

Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą.

Zobacz więcej

Heraklit z Efezu

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.

Zobacz więcej