MS Excel poziom podstawowy

http://www.pezet.edu.pl/produkt/microsoft-office-excel-poziom-podstawowy-szkolenie-stacjonarne-2-dniowe/