Autodesk Robot Structural Analysis On-line zaawansowany

720.00

Kurs ma na celu zapoznanie z programem Robot Structural Analysis. Tworzenie i obliczanie statyczno-wytrzymałościowych skomplikowanych modeli 2D i 3D konstrukcji stalowych i żelbetowych. Analizowanie wyników oraz poprawność działania konstrukcji.

Wyczyść

Opis

Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis On-line zaawansowane 3 dniowe

Opis kursu:

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

  • prezentacja,
  • wykład,
  • praca warsztatowa z komputerem,
  • ćwiczenia.

Na szkoleniu online zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej
  • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Kurs Szkolenie Online AutoCad podstawy Szkolenia Online 3 dniowe trwa 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie Online odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00.

Szkolenia online zdalne odbywają się w grupie 5 osobowej.

Firma PeZet zapewnia narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.

Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.

Wejdź i zobacz jak obniżyć cenę szkolenia

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zobacz nasze aktualności i konkursy na Facebook

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

1.1.Ogólne zasady pracy w systemie Robot 

a) Wyświetlenie atrybutów konstrukcji i legenda konstrukcji

b) Listy wykorzystywane w programie

2.Ogólne zasady tworzenia modelu konstrukcji

2.1. Model konstrukcji-elementy prętów

a) Definicja profili pręta wielogałęziowego

b) Mimośrody

c) Połączenie sztywne

d) Węzeł kompatybilny

e) Kable

f) Inne atrybuty elementów prętowych

2.2.Definicja modelu konstrukcji-powierzchniowe elementy skończone 2D

a) Panel

b) Typy powierzchniowych elementów skończonych

c) Emitery, zagęszczanie, konsolidacja, i jakości siatki ES

d) Grubości paneli

2.3.Definicja modelu konstrukcji-objętościowej elementy skończone 3D

a) Bryły (konstrukcje objętościowe)

b) Opis objętościowych elementów skończonych

2.4.Operacje na obiektach  2D i 3D

2.5.Podpory

a) Definicja podpory obróconej o kąt

b) Definicja podpór sprężystych (grunty uwarstwione)

2.6.Obciążenia

a) Obciążania ruchome

b) Kombinacje normowe

2.7.Obciążenia klimatyczne

a) Obciążenia klimatyczne 3D

b) Obciążenie wiatrem na słupach i masztach

c) Obciążenie klimatyczne na obiektach 3D

d) Obciążenia wiatrem dla konstrukcji o podstawie wielokąta

e) Zestawienie obciążeń ( obciążenia pobierane z baz danych)

f) Automatyczne definiowanie obciążeń pochodzących od parcia gruntu

3.Analiza konstrukcji

3.1.Dostępne typy analizy

a) Tabela wyników analizy dynamicznej

3.2.Definicja nowego przypadku analizy modalnej konstrukcji (drgania własne konstrukcji)

3.3.Wizualizacja procesu obliczeniowego

4.Analiza wyników

4.1.Mapy na prętach

4.2.Mapy (panele)

4.3.Przecięcia paneli

4.4 Mapy na bryłach

4.5.Przecięcia przez bryły

4.6.Linia wpływu

4.7.Wyniki zredukowane dla paneli

 

Kurs Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis On-line zaawansowane 3 dniowe

Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

21,22,23-09-2020, 19,20,21-10-2020, 16,17,18-11-2020, 14,15,16-12-2020, 18,19,20-01-2021, 17,18,19-02-2021, 10,11,12-03-2021, 7,8,9-04-2021, 5,6,7-05-2021, 14,15,16-06-2021, 12,13,14-07-2021, 10,11,12-08-2021