Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac Lublin

2,600.002,880.00

Wyczyść

Opis

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Lublinie 8 dni

Kurs przeprowadzany jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach przeważnie 5 – 8 osób. Dzięki małej liczebności grup efektywność kursu wzrasta, a kursanci kończą szkolenie z wiedzą potrzebną do rozpoczęcia samodzielnej pracy w programie.

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje. Uczestnicy będą mieć możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki.

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi operacjami w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • książkę związaną z tematyką szkolenia,
 • przerwę kawową,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

 

Czas trwania i sposób organizacji

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Lublinie 8 dni trwa 64 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu  podczas których zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna.

Kursy odbywają się w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00

Program będzie realizowany metodą wykładów w formie dyskusji z wykorzystaniem środków audiowizualnych  oraz przez szkolenie praktyczne prowadzone  w oparciu o programy  komputerowe Płatnik, Optima.

 

Wejdź i zobacz jak obniżyć cenę szkolenia

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zobacz nasze aktualności i konkursy na Facebook

 

Do kogo skierowany:

Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie biura wraz z elementami kadr i płac

Cel kształcenia:

Przygotowanie uczestników kursu  jako  przyszłych pracownik biurowy oraz działami kadr i płac umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami. Kurs przygotowany i prowadzony  w oparciu o najnowsze przepisy obowiązujące od 2018 roku.

Sposób sprawdzania efektów nauczania.

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Lublinie 8 dni będzie zakończony egzaminem sprawdzającym część teoretyczną oraz część praktyczną.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

TREŚĆ  KSZTAŁCENIA  W  ZAKRESIE  POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

 

I Obsługa biura

1.Organizacja pracy biura i planowanie (14h)

 • Schemat organizacyjny,
 • Zadania sekretariatu
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • Korespondencja biurowa i redagowanie pism i listów (zajęcia komputerowe)

2.Umiejętności interpersonalne w pracy biurowej (8 h)

 • Komunikacja interpersonalna w firmie .
 • Kontakt z klientem
 • Zasady autoprezentacji  w kontakcie z klientem
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

3. Urządzenia biurowe oraz poczta elektroniczna ( 2h)

 • Zarządzanie pocztą elektroniczną
 • Omówienie najczęstszych urządzeń biurowych występujących w biurze ( urządzenia wielofunkcyjne, bindowanie, laminatory, drukarki, itp.)

II. Kadry

1.Podstawowe pojęcia związane z prawem pracy( 4 h)

 • Proces rekrutacyjny
 • Obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych
 • Dokumentacja związana z zatrudnianiem pracownika
 • Zasady prowadzanie akt osobowych pracownika
 • Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Wewnątrzzakładowe źródła prawa – regulaminy zakładowe
 • Rodzaje umów o pracę
 • Ochrona danych osobowych

2.Czas pracy ( 4 h)

 • Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Praca w godzinach nocnych
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Ewidencja czas u pracy

3.Urlopy wypoczynkowe ( 4 h)

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, szkoleniowego
 • Zasady udzielania urlopów

4.Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy (8 h)

 • Podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem
 • Systemy wynagrodzeń
 • Elementy składowe wynagrodzenia za czas wykonywania pracy
 • Elementy składowe wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy                               (urlopy, zasiłki)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Fundusz Pracy i FGŚP
 • Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy

5.Lista płac ( 4 h)

 • Lista płac pracowników
 • Potrącenia na liście płac

6.Zakończenie stosunku pracy (4 h)

 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Świadectwo pracy
 • Pozostałe zagadnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

7.Prawo cywilne (4 h)

 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Obowiązki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowych z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Zakończenie umów cywilnoprawnych.

8.Obsługa programu „Płatnik” (8 h)

 • Obsługa dokumentów ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
 • Obsługa dokumentów rozliczeniowych
 • Sprawozdawczość ZUS

 

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Lublinie 8 dni organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa lubelskiego: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik

Informacje dodatkowe

Miejsce Szkolenia

Lublin

Termin Szkolenia

19-26,08,2019, 1-10,10,2019, 4-13,11,2019, 2-11,12,2019, 6-15,01,2020, 3-12,02,2020, 2-11,03,2020, 6-15,04,2020, 4-13,05,2020, 1-10,06,2020, 6-15,07,2020, 3-12,08,2020

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne