Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac Olsztyn

2,600.002,880.00

Wyczyść

Opis

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Olsztynie 8 dni

Kurs przeprowadzany jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach przeważnie 5 – 8 osób. Dzięki małej liczebności grup efektywność kursu wzrasta, a kursanci kończą szkolenie z wiedzą potrzebną do rozpoczęcia samodzielnej pracy w programie.

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje. Uczestnicy będą mieć możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki.

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi operacjami w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • książkę związaną z tematyką szkolenia,
 • przerwę kawową,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

 

Czas trwania i sposób organizacji

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Olsztynie 8 dni trwa 64 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu  podczas których zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna.

Kursy odbywają się w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00

Program będzie realizowany metodą wykładów w formie dyskusji z wykorzystaniem środków audiowizualnych  oraz przez szkolenie praktyczne prowadzone  w oparciu o programy  komputerowe Płatnik, Optima.

 

Wejdź i zobacz jak obniżyć cenę szkolenia

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zobacz nasze aktualności i konkursy na Facebook

 

Do kogo skierowany:

Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie biura wraz z elementami kadr i płac

Cel kształcenia:

Przygotowanie uczestników kursu  jako  przyszłych pracownik biurowy oraz działami kadr i płac umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami. Kurs przygotowany i prowadzony  w oparciu o najnowsze przepisy obowiązujące od 2018 roku.

Sposób sprawdzania efektów nauczania.

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Olsztynie 8 dni będzie zakończony egzaminem sprawdzającym część teoretyczną oraz część praktyczną.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

TREŚĆ  KSZTAŁCENIA  W  ZAKRESIE  POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH

 

I Obsługa biura

1.Organizacja pracy biura i planowanie (14h)

 • Schemat organizacyjny,
 • Zadania sekretariatu
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • Korespondencja biurowa i redagowanie pism i listów (zajęcia komputerowe)

2.Umiejętności interpersonalne w pracy biurowej (8 h)

 • Komunikacja interpersonalna w firmie .
 • Kontakt z klientem
 • Zasady autoprezentacji  w kontakcie z klientem
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

3. Urządzenia biurowe oraz poczta elektroniczna ( 2h)

 • Zarządzanie pocztą elektroniczną
 • Omówienie najczęstszych urządzeń biurowych występujących w biurze ( urządzenia wielofunkcyjne, bindowanie, laminatory, drukarki, itp.)

II. Kadry

1.Podstawowe pojęcia związane z prawem pracy( 4 h)

 • Proces rekrutacyjny
 • Obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych
 • Dokumentacja związana z zatrudnianiem pracownika
 • Zasady prowadzanie akt osobowych pracownika
 • Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Wewnątrzzakładowe źródła prawa – regulaminy zakładowe
 • Rodzaje umów o pracę
 • Ochrona danych osobowych

2.Czas pracy ( 4 h)

 • Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Praca w godzinach nocnych
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Ewidencja czas u pracy

3.Urlopy wypoczynkowe ( 4 h)

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, szkoleniowego
 • Zasady udzielania urlopów

4.Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy (8 h)

 • Podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniem
 • Systemy wynagrodzeń
 • Elementy składowe wynagrodzenia za czas wykonywania pracy
 • Elementy składowe wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy                               (urlopy, zasiłki)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Fundusz Pracy i FGŚP
 • Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy

5.Lista płac ( 4 h)

 • Lista płac pracowników
 • Potrącenia na liście płac

6.Zakończenie stosunku pracy (4 h)

 • Sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Świadectwo pracy
 • Pozostałe zagadnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

7.Prawo cywilne (4 h)

 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Obowiązki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowych z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Zakończenie umów cywilnoprawnych.

8.Obsługa programu „Płatnik” (8 h)

 • Obsługa dokumentów ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
 • Obsługa dokumentów rozliczeniowych
 • Sprawozdawczość ZUS

 

Kurs Profesjonalna obsługa biura z elementami kadr i płac w Olsztynie 8 dni organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: Olsztyn, Elbląg, Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Ełk, Giżycko, Banie Mazurskie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Kowale Oleckie, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno, Budry

Informacje dodatkowe

Miejsce Szkolenia

Olsztyn

Termin Szkolenia

19-26,08,2019, 1-10,10,2019, 4-13,11,2019, 2-11,12,2019, 6-15,01,2020, 3-12,02,2020, 2-11,03,2020, 6-15,04,2020, 4-13,05,2020, 1-10,06,2020, 6-15,07,2020, 3-12,08,2020

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne