Szkolenie Baza BDO generowanie dokumentacji Białystok

1,420.00

Szkolenie obejmuje Omówienie kompleksowe jak funkcjonuje baza BDO z punktu widzenia roli i obowiązku użytkownika głównego i podrzędnego 

Wyczyść

Opis

Szkolenie Baza BDO generowanie dokumentacji w Białymstoku

Szkolenie Baza BDO generowanie wszelkiej  dokumentacji z uwzględnieniem obecnych i najnowszych zmian prawnych

Cel szkolenia :

Omówienie kompleksowe jak funkcjonuje baza BDO z punktu widzenia roli i obowiązku użytkownika głównego i podrzędnego (czyli sporządzanie wszelkiej dokumentacji ewidencji, sprawozdawczości i dokonywanie innych zmian w systemie odnośnie bazy)

W związku z powyższym   zapoznanie się z podstawami prawnych dotyczącymi bazy bdo wg najnowszych wymagań. Omówienie szczegółowe zakresu rzeczowego bazy (funkcjonowania). W formie Warsztatu przedstawienie- generowania (sporządzania) wszelkiej dokumentacji w bazie BDO (na każdym etapie) tj. ewidencja (KPO, KE), sprawozdawczość – oparte na praktycznych przykładach

Przedstawienie jak unikać szeregu błędów w związku z prowadzeniem ewidencji w bazie i ominięcie problemów technicznych w nagłym przypadku.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu:

 • 1 osoby – 1420 zł brutto
 • 2 osób – 1400 zł brutto/osoba
 • 3 osób – 1380 zł brutto/osoba
 • 4 osób – 1360 zł brutto/osoba
 • Powyżej 4 osób – wycena indywidualna

Szkolenia zgodnie z regulaminem uruchamiamy w momencie zgłoszenia się minimum 4 osób na szkolenie. Klinik tutaj aby zobaczyć regulamin.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę,
 • przerwę kawową, obiad,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Szkolenie Baza BDO generowanie dokumentacji w Białymstoku trwa 2 dni szkoleniowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu. Szkolenie w godzinach od 9:00 do godziny 16:00.

Kurs Szkolenie Baza BDO generowanie dokumentacji w Krakowie prowadzi Pani Katarzyna Kulhawik

 

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne związane z funkcjonowaniem bazy BDO wg najnowszych wymagań

–   Ustawa o odpadach  po ostatniej aktualizacji  i praktyczne zastosowanie

–  Rozporządzenia wykonawcze dot. bazy  BDO, zasady systemu elektronicznego  (np. w

przypadku awarii i inne)

 1. Omówienie zakresu rzeczowego bazy (funkcjonowanie), zgodnie z  Ustawą o odpadach

i wprowadzanie zmian do systemu

 1. Rola użytkownika  głównego  i podrzędnego  w bazie bdo (obowiązki  dokumentacyjne i techniczne)

–   wprowadzania danych do kart ewidencji (zakres rzeczowy  informacji) w zakresie

podmiotu przekazującego opady ( wytwarzającego)

–   uzyskanie wpisu w bazie dot. transportu (rejestracja) dla podmiotu transportującego odpady

–  wprowadzania danych do karty   przez transportującego ( w szczegółowym zakresie

 1. Wpis do rejestru (zasady aktualizacji) zgodne z ostatnią zmianą działalności
 2. .Sporządzenie dokumentacji w bazie  BDO –   WARSZTAT

–   EWIDENCJA :

–  KARTA  PRZEKAZANIA ODPADU

–  zakładanie karty w systemie

–  etapy wprowadzania danych do karty  w aspekcie  pomiotów

(przekazujący, transportujący,  przyjmujący)

–  najczęstsze błędy przy wprowadzaniu karty

–  KARTA EWIDENCJI ODPADU

 

–   zakładanie karty w systemie

–   wprowadzanie danych przez poszczególne podmioty

–   najczęstsze błędy w zakładaniu karty

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

dot. wytwarzanych odpadów i zagospodarowanych

–   wprowadzanie danych do sprawozdania w aspekcie wypełnienia danych działów

–   edycja, korekta, złożenie sprawozdania

 

 1. Omówienie i generowania dokumentacji (ewidencji) na praktycznych przykładach
 2. Unikniecie szeregu błędów w prowadzeniu dokumentacji w bazie i ominięcie problemów

 

Szkolenie Baza BDO generowanie dokumentacji w Białymstoku 2 dniowe organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa podlaskiego: Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Zambrów

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

25,26-08-2021, 22,23-09-2021, 25,26-10-2021, 24,25-11-2021, 15,16-12-2021, 26,27-01-2022, 22,23-02-2022, 23,24-03-2022, 28,29-04-2022, 25,26-05-2022, 22,23-06-2022, 28,29-07-2022, 29,30-08-2022