Szkolenie dla Firm z Programu Optima Zielona Góra

1,190.001,290.00

Wyczyść

Opis

Szkolenie dla Firm z Programu Optima w Zielonej Górze 5 dniowe

Opis szkolenia:

Szkolenie dla Firm z Programu Optima w Zielonej Górze 5 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych. Przy szkoleniach zamkniętych w miarę możliwości staramy się być elastyczni i dopasować się do potrzeb klienta.

Przy zgłoszeniu na szkolenie więcej niż 5 osób przygotowujemy wyceny indywidualne.

Termin szkolenia zostaje ustalony indywidualnie w miarę możliwości i dostępności trenera.

Cena szkolenia zamkniętego 

1190 zł netto za osobę w przypadku grupy 5 osobowej, 90 zł za każdą dodatkową osobę. Ze strony klienta zostaje zapewniony sprzęt z oprogramowaniem oraz sala na szkolenie,

1290 zł netto za osobę w przypadku grupy 5 osobowej, 190 zł za każdą dodatkową osobę. Ze strony naszej firmy zostaje zapewniony sprzęt z oprogramowaniem a ze strony klienta sala na szkolenie.

Na Państwa życzenie przygotowujemy również wyceny indywidualne przy zgłoszeniu na szkolenie mniej niż 5 osób.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • książkę związaną z tematyką szkolenia.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Piotr Zontek  Projekty – Szkolenia.

Kurs Szkolenie dla Firm z Programu Optima w Zielonej Górze 5 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu. Istnieje możliwość dopasowania wymiaru godzin do potrzeb uczestników szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 

Cel szkolenia:

 

Program Szkolenia

1. Rozpoczęcie pracy z programem

 • struktura programu
 • standardowe przyciski obsługujące program

2. Przyciski dostępne w pasku zadań

3. Listy EIP

4. Pola SPIN

5. Zaznaczanie pozycji na liście

 • pasek skrótów

6. Moje skróty

7. Konfiguracja programu

 • założenie nowej bazy danych

8. Konfiguracja programu  – ćwiczenia

 • założenie nowej bazy danych
 • konfiguracja bazy danych
 • wprowadzenie operatora

9. Słowniki

 • lista banków

10. Numeracja rachunków

11. Import listy banków

 • kategorie
 • lista kontrahentów
 • grupy kontrahentów
 • formularz kontrahenta
 • lista pracowników/ wspólników
 • lista urzędów

12. Słowniki – ćwiczenia

 • wprowadzenie listy banków
 • wprowadzenie listy kategorii
 • wprowadzenie kontrahentów

13. Moduł Kasa/Bank

 • konfiguracja modułu krok po kroku
 • rejestry kasowe/bankowe

14. Struktura rejestru

15. Formy płatności

16. Kilka rachunków bankowych

 • preliminarz płatności

17. Funkcje dodatkowe

18. Elektroniczna wymiana danych z bankiem

19. Wydruki przelewów

 • rozliczenia
 • kompensaty
 • automatyczne rozliczenia z podmiotem

20. Moduł Kasa/Bank – ćwiczenia

 • rejestry kasowe/bankowe
 • planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności
 • planowane płatności – funkcja Podziel
 • zapisy kasowe/bankowe
 • rozliczenie zapisu z planowaną płatnością
 • planowane płatności – funkcja Rozlicz
 • kompensata zapisów kasowych

21. Moduł Handel

 • struktura modułów
 • konfiguracja modułu fakturującego krok po kroku
 • konfiguracja modułu magazynowego krok po kroku
 • cennik

22. Grupy towarów

23. Jednostki miary

24. Grupy cenowe

25. Formularz towaru

26. Ustalanie cen sprzedaży

 • warunki sprzedaży dla kontrahentów
 • zasoby
 • dokumenty w systemie

27.  Faktury Sprzedaży

28. Paragony

29. Rezerwacje Odbiorcy

30. Faktury Pro-Forma

31. Faktury Zakupu

32. Edytowalna tabela VAT na FZ

33. Moduł Handel – ćwiczenia

 • konfiguracja modułu Faktury
 • konfiguracja modułu Optima Handel
 • karta ewidencyjna towaru
 • wprowadzenie bilansu otwarcia
 • ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta
 • faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem
 • kontrahent o statusie osoba fizyczna
 • faktura dla osoby fizycznej płatna gotówką  

34. Faktura płatna w ratach

 • rozliczenie zaliczki
 • faktury zaliczkowe
 • współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT

35. Moduł Handel cd.

36. Przyjęcie Zewnętrzne

37. Wydanie Zewnętrzne

38. Bilans Otwarcia

 • anulowanie dokumentu

39. Płatności a dokumenty anulowane

 • dokumenty korygujące
 • dokumenty w buforze
 • dokumenty w walucie obcej

40. Konfiguracja 

41. Nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa

 • import spoza krajów Unii Europejskiej
 • kurs waluty

42. VAT na dokumentach w walucie

 • kompletacja
 • współpraca z modułem Kasa/Bank

43. Rozliczanie zaliczek 

 • współpraca z modułem księgowym – Rejestry VAT
 • kilka magazynów w firmie
 • moduł Optima Detal

44. Moduł Handel – ćwiczenia  Ćwiczenia

 • konfiguracja modułu Handel
 • faktura zakupu – edytowalna tabela VAT
 • handel – od rezerwacji do wydania towaru

– Magazyn – konwersja kilku dokumentów

– WZ do faktury sprzedaży  Magazyn – od zamówienia do faktury zakupu

– Magazyn – najpierw faktura zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu

– Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do faktury zakupu

– Anulowanie dokumentu

– Dokumenty korygujące

45. Moduł Księga Podatkowa

 • księga Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja ryczałtowa
 • rejestry VAT
 • ewidencja dodatkowa
 • księga inwentarzowa
 • ewidencja wyposażenia
 • różnice kursowe
 • deklaracja VAT
 • ewidencja przebiegu pojazdów
 • zaliczki na PIT-36/PIT-36L

46. Moduł Księga Podatkowa –ćwiczenia

 • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KP

– Zapisy bezpośrednie Ewidencja VAT

– Ewidencja dodatkowa

– Ewidencja środków trwałych

– Zaliczki na PIT-36/PIT-36L

47. Moduł Księga Handlowa

 • Plan kont

48. Konta księgowe

 • bilans otwarcia
 • zapisy księgowe

49. Dziennik (zapisy księgowe)

 • księgi rachunkowe – wydruki
 • ewidencja vat
 • deklaracja vat-7
 • ewidencja dodatkowa
 • schematy księgowe

50. Nagłówek schematu księgowego

51. Element schematu księgowego

 • zestawienia księgowe

52. Definiowanie zestawienia

 • zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8
 • ewidencja wynagrodzeń deklaracja PIT-4
 • ewidencja środków trwałych

53.   Moduły: Księga Handlowa i Środki trwałe -ćwiczenia

 • konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT
 • plan kont Bilans otwarcia
 • bezpośrednie zapisy księgowe
 • ewidencja vat
 • ewidencja dodatkowa
 • schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży
 • schematy księg. – wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów
 • schematy księg. – wzorzec księgowania zakupów
 • schematy księg. – wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych
 • schematy księg. – wzorzec dla księgowania raportu kasowego
 • schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac
 • zestawienia księgowe
 • zaliczka na pit-36/pit-36l
 • ewidencja wynagrodzeń
 • ewidencja środków trwałych

54. Moduł płace i kadry

 • przeznaczenie modułu
 • moduł płace i kadry w systemie cdn optima
 • konfiguracja modułu płace i kadry
 • lista pracowników
 • wprowadzanie danych personalnych
 • umowy cywilnoprawne
 • listy płac
 • naliczanie wypłat
 • zamykanie / otwieranie wypłat i list plac
 • księgowanie list płac
 • deklaracje dla Urzędu Skarbowego i ZUS
 • współpraca z modułem KASA/BANK
 • współpraca z programem Płatnik

55. Moduł płace i kadry – ćwiczenia

 • dodajemy serię dla kalendarza z 35-godzinnym tygodniem pracy
 • definiujemy kalendarz za pomocą serii
 • definiujemy limit nieobecności
 • definiujemy nieobecność z prawem do wynagrodzenia
 • definiujemy dodatek stażowy
 • definiujemy potrącenie netto
 • wpisanie pracownika na listę
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 • przypisujemy pracownikowi kategorię
 • ustalamy schemat płatności gotówka/ROR
 • przyznanie dodatku stażowego pracownikowi
 • dodajemy pracownikowi limity nieobecności
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 • odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzu
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem (etatowym)
 • ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem (zleceniobiorcą)
 • definiowanie list płac
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 • uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy element
 • seryjne naliczenie wypłat etatowych
 • seryjna wypłata dodatku na liście „innej”
 • wypłata umów zleceń
 • udzielamy zaliczki netto na poczet przyszłych poborów
 • udzielamy pracownikowi pożyczki
 • modyfikacja schematu płatności w wypłacie
 • wypłata z rozliczeniem nieobecności z poprzedniego okresu
 • wypłata etatowa ze spłatą zaliczki i raty pożyczki
 • zamykanie list płac
 • księgowanie listy płac do książki podatkowej (KP)
 • przygotowanie zestawienia zal. na podatek dochodowy i PIT-4R
 • przygotowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
 • przesłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych do programu Płatnik

 

Zobacz również inne nasze Szkolenia z Programu Optima Księgowo Kadrowe:

 • Szkolenie z Programu Optima Szkolenia Księgowo Kadrowe Stacjonarne – 5 dni
 • Szkolenie z Programu Optima Szkolenia Księgowo Kadrowe Weekendowe – 5 dni

 

Kurs Szkolenie dla Firm z Programu Optima w Zielonej Górze 5 dniowe organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa lubuskiego: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Świebodzin, Sława, Żagań, Żary

 

Informacje dodatkowe

Miejsce szkolenia

Zielona Góra

Sprzęt na szkoleniu

Ze strony klienta zostaje zapewniony sprzęt z oprogramowaniem, Ze strony naszej firmy zostaje zapewniony sprzęt z oprogramowaniem

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.