Szkolenie On-line Inventor Podstawy

720.00

Wyczyść

Opis

Szkolenie On-line Inventor Podstawy 3 dniowe

Opis szkolenia :

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

 • prezentacja,
 • wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia.

Na szkoleniu online zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Kurs Szkolenie On-line Inventor Podstawy 3 dniowe trwa 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie Online odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00.

Szkolenia online zdalne odbywają się w grupie 5 osobowej.

Firma PeZet zapewnia narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.

Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.

Wejdź i zobacz jak obniżyć cenę szkolenia

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zobacz nasze aktualności i konkursy na Facebook

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do programu Autodesk Inventor 

1.1.Uruchamianie programu

1.2.Interfejs użytkownika 

 • Okno programu Inventor
 • Podpowiedzi systemu
 • Przeglądarka menu
 • Pasek szybkiego dostępu
 • Karty wstążek
 • Panele wstążki

1.3.Praca z programem Autodesk Inventor

 • Tworzenie szkicu
 • Generowanie brył

1.4.Oglądanie modeli 

 • Przesuwanie
 • Powiększanie i pomniejszanie modeli
 • Obracanie

1.5.Wyświetlanie modeli 

 • Styl wizualny
 • Wyświetlanie cieni
 • Odbicia
 • Oświetlenie
 • Widoki kamery
 • Wyświetlanie tekstury
 • Właściwości fizyczne

1.6.Modyfikacja modeli 

 • Edycja elementu
 • Edycja szkicu
 • Uchwyty 3D
 • Minipaski narzędzi

1.7.Otwieranie i zapisywanie plików 

 • Uruchamianie nowego szablonu
 • Uruchamianie istniejącego pliku
 • Zapisywanie plików modeli
 • Eksportowanie danych

1.8.Idea pracy w programie Autodesk Inventor 

 • Praca modułowa
 • Definiowanie projektu

2.Wykreślanie szkiców 

2.1.Praca ze szkicem 

 • Uruchamianie środowiska szkicu
 • Narzędzia do wykreślania szkicu
 • Metodyka wykreślania geometrii szkicu
 • Podpowiedzi w belce statusowej
 • Linie śledzenia
 • Wskazywanie obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Układ współrzędnych

2.1.Wiązania geometryczne 

 • Czym są wiązania geometryczne
 • Tryby lokalizacji
 • Wiązanie poziome
 • Wiązanie pionowe
 • Wiązanie współliniowości
 • Wiązanie zgodności
 • Wiązanie symetryczności
 • Wiązanie prostopadłości
 • Wiązanie równoległości
 • Wiązanie równości
 • Wiązanie koncentryczności
 • Wiązanie styczności
 • Wiązanie mocujące

2.2.Edycja wiązań geometrycznych 

 • Kontrola zdefiniowanych wiązań
 • Wyświetlanie zdefiniowanych wiązań
 • Usuwanie wiązań
 • Ukrywanie wyświetlonych wiązań
 • Widoczność wiązań
 • Wyświetlanie stopni swobody
 • Automatyczne tworzenie wiązań

2.3.Wiązania wymiarowe 

 • Czym są wiązania wymiarowe
 • Wymiarowanie liniowe
 • Przewymiarowanie geometrii
 • Wymiar sterowany
 • Edycja wymiarowania
 • Tworzenie wyrażeń

2.4.Wykreślanie obiektów graficznych 

 • Linia
 • łuk styczny
 • Okrąg
 • Prostokąt
 • łuk
 • Elipsa
 • Wielobok
 • Tekst

2.5.Edycja obiektów graficznych 

 • Zaokrąglanie
 • Fazowanie
 • Lustrzane odbicie
 • Szyk prostokątny
 • Szyk kołowy
 • Spis treści
 • Ucinanie
 • Kopiowanie
 • Odsunięcie

3.Generowanie modeli bryłowych 

3.1.Wprowadzenie 

3.2.Narzędzia do modelowania części 

3.3.Elementy szkicowane 

 • Wyciągnięcie proste
 • Obrót
 • Przeciągnięcie
 • Płaszczyzna konstrukcyjna
 • Oś konstrukcyjna
 • Punkt konstrukcyjny
 • Wyciągnięcie złożone
 • Zwój
 • Żebro
 • Podziel
 • Pochylenie ściany
 • Współdzielenie szkicu

3.4.Elementy wstawiane 

 • Zaokrąglanie elementów
 • Fazowanie elementów
 • Gwint
 • Otwór
 • Szyk kołowy elementów
 • Szyk prostokątny elementów
 • Odbicie lustrzane elementów
 • Skorupa

4.Tworzenie zespołów 

4.1.Wprowadzenie do środowiska zespołu 

 • Uruchamianie środowiska
 • Narzędzia do tworzenia zespołów

4.2.Techniki tworzenia zespołów 

 • Technika „od dołu do góry”
 • Technika „od góry do dołu”
 • Technika mieszana

4.3.Edycja zespołu 

 • Modyfikacja komponentów
 • Widoczność komponentów
 • Utwierdzanie komponentów
 • Edycja wiązań dla komponentów

4.4.Wiązania zespołu 

 • Wiązania zestawiające
 • Sterowanie wiązaniami
 • Wiązania kątowe
 • Wiązania styczności
 • Wiązania wstawiające

4.5.Wiązania ruchu 

 • Wiązania obrotowe
 • Zespół kontaktowy dwóch kół zębatych
 • Wiązania obrotowo-przesuwne

5.Dokumentacja techniczna 

5.1.Narzędzia do tworzenia dokumentacji płaskiej 

5.2.Arkusz, ramka i tabelka rysunkowa 

 • Tworzenie i edycja arkusza
 • Tworzenie i edycja ramki rysunkowej
 • Tworzenie i edycja tabelki rysunkowej

5.3.Tworzenie widoków rysunków 

 • Widok bazowy
 • Rzut
 • Szczegół
 • Przerwanie

5.4.Tworzenie przekrojów na rysunkach 

 • Przekrój
 • Tworzenie pół przekroju
 • Wyrwanie

5.5.Narzędzia do opisu rysunków 

5.6.Wymiarowanie

 • Wymiar
 • Edycja wymiarowania
 • Wymiarowanie średnic i promieni
 • Wymiarowanie od bazy

5.7.Opisywanie rysunków 

 • Linia środkowa
 • Dwusieczna linii środkowej
 • Szyk wyśrodkowany
 • Znacznik środka
 • Opis otworu i gwintu
 • Tabela otworów

 

Kurs Szkolenie On-line Inventor Podstawy 3 dniowe | Szkolenie Zdalne Inventor Podstawy 3 dniowe

Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

21,22,23-09-2020, 19,20,21-10-2020, 16,17,18-11-2020, 14,15,16-12-2020, 18,19,20-01-2021, 17,18,19-02-2021, 10,11,12-03-2021, 7,8,9-04-2021, 5,6,7-05-2021, 14,15,16-06-2021, 12,13,14-07-2021, 10,11,12-08-2021