Szkolenie Online Adobe Illustrator

480.00

Na szkoleniu poznasz program do edycji i tworzenia grafiki wektorowej. Nauczymy cię na kursie Adobe Illustrator  tworzyć projekty oparte na figurach geometrycznych oraz ich przekształceniach geometrycznych. Podczas szkolenia pokażemy Państwu jak tworzyć np. plakaty reklamowe, znaki firmowe.

Wyczyść

Opis

Szkolenie Online Adobe Illustrator 2 dni

Na szkoleniu online Adobe Illustrator poznasz program do edycji i tworzenia grafiki wektorowej. Nauczymy cię na kursie online Adobe Illustrator  tworzyć projekty oparte na figurach geometrycznych oraz ich przekształceniach geometrycznych. Podczas szkolenia zdalnego pokażemy Państwu jak tworzyć np. plakaty reklamowe, znaki firmowe.

Opis szkolenia Adobe Illustrator online

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

 • prezentacja,
 • wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia.

Na szkoleniu online zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Kurs Szkolenie Online Adobe Illustrator Szkolenia Online 2 dniowe trwa 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie Online odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00.

Szkolenia online zdalne odbywają się w grupie 5 osobowej.

Firma PeZet zapewnia narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.

Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.

 

Adresaci szkolenia Online z Adobe Illustrator:

Kurs Szkolenie online z Adobe Illustrator przeznaczone jest głównie dla osób chcących zapoznać się z edycja i tworzeniem grafiki wektorowej.

Cel szkolenia Online z Adobe Illustrator:

Celem kursu szkolenia zdalnego jest poznanie jedno z najpopularniejszych programów do edycja i tworzeniem grafiki wektorowej.

Program szkolenia

 1. Zapoznanie się z programem
 • opis programu
 • różnice pomiędzy grafiką bitmapowa i wektorowa
 1. Rozpoczęcie przygody z programem
 • zapoznanie się z interfejsem programu
 • personalizacja interfejsu programu
 • grafika bitmapowa
 • grafika wektorowa
 • przestrzeń kolorystyczna
 • formaty plików
 • rozszerzenia
 • modele barw
 • rozdzielczość
 • powiększenie i skalowanie
 1. Praca na dokumencie
 • obszar roboczy dokumentu
 • tworzenie nowego dokumentu
 • zapisywanie dokumentu
 • nawigacja
 • panel narzędziowy
 • praca z linijkami, siatkami i prowadnicami
 • zarządzanie panelami
 • ustawienia dokumentu
 1. Kształty
 • rysowanie kształtów za pomocą myszy
 • tworzenie kształtów za pomocą cyfr
 • punkty kontroli krzywych
 1. Zaznaczenia
 • wybieranie obiektów
 • wybieranie grup obiektów
 • grupowanie obiektów
 • wybieranie punktów
 • transformacja
 • wyrównanie
 • skalowanie
 • obracanie
 1. Kolory i zarządzanie kolorem
 • paleta kolorów
 • zarządzanie kolorami
 • gradient kolorów
 • tworzenie próbek
 • zarządzanie próbkami
 • testowanie kolorów
 • utrzymanie spójności kolorów
 1. Warstwy
 • paleta warstw
 • organizacja obiektów w warstwach
 • paleta appereance
 • łączenia
 • spłaszczenia
 1. Tekst
 • kontenery
 • ścieżki
 • tekst na ścieżce, na ścieżce zamkniętej, swobodny, w obszarze,
 • formatowanie tekstu
 1. Narzędzie ołówek i pędzel
 • rysowanie za pomocą ołówka
 • edycja
 • kaligrafia
 • gładkość krzywych
 • wygląd pędzla
 • własne pędzle
 1. Edycja punktów
 • dodawanie i odejmowanie
 • tworzenie krzywych z linii prostych przy pomocy linii Beziera
 • zmiana węzłów
 • rodzaje węzłów
 • tworzenie i edycja ścieżek złożonych
 • operacje logiczne na ścieżkach
 •  wyrównanie bitmapy
 1. Przygotowywanie plików do druku
 2. Filtry i efekty
 • nakładanie efektów
 • obiekty dynamiczne
 • obiekty rastrowe
Szkolenie Online Adobe Illustrator 2 dni| Kurs Szkolenie Online Adobe Illustrator podstawy 2 dni | | Kurs Szkolenie Zdalne Online Adobe Illustrator 2 dni

Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Termin

16,17-09-2020, 14,15-10-2020, 17,18-11-2020, 14,15-12-2020, 19,20-01-2021, 16,17-02-2021, 24,25-03-2021, 20,21-04-2021, 19,20-05-2021, 15,16-06-2021, 12,13-07-2021, 24,25-08-2021