Szkolenie Online MS PowerPoint zaawansowany

590.00

Wyczyść

Opis

Szkolenie Online MS PowerPoint zaawansowany

Na szkoleniu kursie online z PowerPoint na poziomie zaawansowanym zapoznamy Cię z tajnikami programu oraz nauczymy wykorzystywać wszystkie możliwości programu. Ponadto na kursie PowerPoint zapoznasz się z metodami tworzenia diagramów, ilustracji, wprowadzania animacji oraz używania w prezentacjach plików dźwiękowych i filmów.

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

 • prezentacja,
 • wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia.

Na szkoleniu online zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej
 • materiały dydaktyczne w formie eBooka
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Szkolenia zdalne online odbywają się w grupie 3 osobowej.

Szkolenie realizowane jest wykorzystaniem łącza internetowego dostępnego dla wszystkich uczestników. Przy użyciu odpowiednich do tego celu komunikatorów służących do prowadzenia zajęć, które umożliwiają przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia. Szkolenia zdalne są prowadzone w czasie rzeczywistym z trenerem. Na szkoleniu online udostępniany jest rzut z ekranu uczestnika szkolenia w celu możliwości sprawdzenia wykonywania zdań. Uczestnicy szkoleń zdalnych mają możliwość zadawania pytań na szkoleniach i uczestniczyć w dyskusji.

Kurs Szkolenie Online MS PowerPoint zaawansowany 1 dniowe trwa 8 godzin lekcyjnych.

 

 

Dla kogo szkolenie Online z MS PowerPoint podstawy:

Kurs Szkolenie online MS PowerPoint zaawansowane przeznaczone jest dla doświadczonych użytkowników programu, którzy pracują już z programem MS PowerPoint.

Cel szkolenia Online z MS PowerPoint podstawy:

Celem szkolenia online jest poznanie zaawansowanych możliwości tworzenia prezentacji oraz zaawansowanych metod tworzenia diagramów, ilustracji, wprowadzania animacji oraz używania w prezentacjach plików dźwiękowych i filmów.

Program na szkolenie z MS PowerPoint zaawansowany Online

  1. Wykorzystanie gotowych wzorców i szablonów w prezentacjach
  2. Metody tworzenia własnych szablonów prezentacji
  3. Tworzenie pokazów slajdów
  • pokazy slajdów
  • wskaźnik laserowy
  • pisanie na slajdach
  • narracja
  • pokazy slajdów z hiperłączami
  • prezentacje automatyczne
  • opcje pokazu slajdów
  • poziom konspektu
  • wstawianie aktywnych pól nagłówka
  • schematy kolorów
  1. Wzbogacenie prezentacji – multimedia
  • kompresja plików multimedialnych
  • dodawanie filmów
  • opcje filmów
  • dodawanie dźwięków
  • album fotograficzne
  • formaty multimedialne
  • korzystanie z programu Clip Organizer
  • synchronizacja animacji
  1. Dodawanie innych dokumentów do prezentacji (arkuszy Excel, dokumentów Word)
  2. Prezentacje niestandardowe
  • uruchamianie i przeglądnie plików
  • ocena i wyszukiwanie plików
  • publikowanie obrazów
  1. Zaawansowane tworzeni prezentacji
  • tworzenie wykresów i tabel
  • format wykresów i tabel
  • tworzenie hiperłączy
  • import danych z arkuszy Excel i dokumentów Word
  1. Drukowanie oraz przygotowanie materiałów informacyjnych
  2. Przygotowanie typu i i nawigacji pokazu

 

Kurs Szkolenie Online MS PowerPoint zaawansowany 1 dniowe Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Terminy

19-08-2019, 6-09-2019, 11-10-2019, 8-11-2019, 6-12-2019, 10-01-2020, 7-02-2020, 6-03-2020, 3-4-2020, 8-05-2020, 12-06-2020, 10-07-2020, 7-08-2020