Szkolenie Online VBA w Excelu zaawansowany

720.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących wzbogacić dotychczasową wiedzę z zakresu Visual Basic’a i poznać zaawansowane metody programowania w Excel’u. Po szkoleniu użytkownik będzie umiał oprogramowywać zdarzenia w excel’u, budować formularze, obsługiwać pliki tekstowe, połączenia z bazami danych, zaawansowane funkcje plikowe, wykorzystywać możliwość współpracy Excela z innymi aplikacjami (Word, Access)

Wyczyść

Opis

Szkolenie Online VBA w Excelu zaawansowany 3 dniowe

Opis szkolenia:

Po szkoleniu użytkownik będzie umiał oprogramowywać zdarzenia w excel’u, budować formularze, obsługiwać pliki tekstowe, połączenia z bazami danych, zaawansowane funkcje plikowe, wykorzystywać możliwość współpracy Excela z innymi aplikacjami (Word, Access).

 

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

 • prezentacja,
 • wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia.

 

Na szkoleniu online zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

 

Kurs Szkolenie Online VBA w Excelu zaawansowany 3 dniowe trwa 24 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie Online odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00.

Szkolenia online zdalne odbywają się w grupie 5 osobowej.

Firma PeZet zapewnia narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.

Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.

 

Program szkolenia

1.Programowanie

 • Zmienne i stałe – typy i deklaracje
 • Zmienne publiczne
 • Tablice statyczne, dynamiczne, wielowymiarowe
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Sortowania w tablicach

2. Programowanie obiektowe

 • Tworzenie własne typów danych User-defined Type
 • Tworzenie kolekcji
 • Dodawanie i usuwanie elementów kolekcji
 • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 • Dodawanie modułu klasy i omówienie jego właściwości
 • Zasady tworzenia obiektów
 • Tworzenie metod
 • Tworzenie właściwości
 • Property Let, Get, Set
 • Omówienie konstruktora

3.Optymalizacji i analiza kodu VBA

 • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
 • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
 • Czujki – Watch window
 • Okno Immediate

4. Obiektowość Excela

 • Omówienie obiektów Excel’a
 • Worksheets – ochrona, ukrywanie
 • Kolekcje Worksheets i Sheets
 • Workbook I ThisWorkbook
 • Walidacja arkuszy
 • CurrentRegion
 • Metoda find
 • Sheets, Cells, Range

5.Współpraca z Excel

 • Object Linking and Embedding
 • Wiązania – wczesne, późne
 • MS Word z poziomu MS Excel
 • Obsługa baz danych
 • Współpraca z bazą danych Access i MySQL
 • Pobieranie wyników zapytań z bazy do Excela
 • Wpisywanie z Excela do Bazy
 • Obiekty Recordset, Connection
 • Właściwość CopyfromRecordset

6.Procedury

 • Wywoływanie
 • Przekazywanie parametrów
 • Przekazania przez referencje i wartość ByRef i ByVal

7.Funkcje

 • Parametry domyślne funkcji
 • Parametry opcjonalne
 • Dowolna ilość parametrów – ParamArray
 • Opisy do funkcji
 • Funkcje wbudowane Excela -kolekcja WorksheetFunction
 • Funkcje konwertujące

8.Obsługa plików tekstowych

 • Tryby otwarcia Append, Input, Output
 • Funkcja FreeFile
 • Czytanie danych z pliku Line Input#, Input#, Input
 • Wpisywanie dane do pliku Write#, Print#
 • Rekordy w pliku i operator “;”
 • Tablice i efektywne przetwarzanie danych
 • Wyszukiwanie plików po zawartości FileSearch
 • Mechanizm pobierania plików

9.Formularze i okna dialogowe

 • Kontrolki i tworzenie formularzy
 • Oprogramowywanie kontrolek
 • Okna dialogowe – VBA.inputbox, Application.inputbox, MsgBox

10.Zdarzenia w aplikacji

 • Dostępne zdarzenia skoroszytu i arkusza
 • Oprogramowywanie zdarzeń
 • Przypisywanie kodów
 • Zdarzenia kontrolek

11.Wykresy

 • Obiekt Chart i kolekcja Charts
 • Chartwizard
 • Kod wykresu
 • Eksport wykresów

 

Szkolenie Online VBA w Excelu zaawansowany 3 dniowe | Szkolenie Zdalne VBA w Excelu zaawansowany 3 dniowe

Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

3,4,5-08-2020, 10,11,12-09-2020, 12,13,14-10-2020, 16,17,18-11-2020, 9,10,11-12-2020, 11,12,13-01-2021, 10,11,12-02-2021, 10,11,12-03-2021, 12,13,14-04-2021, 12,13,14-05-2021, 9,10,11-06-2021, 12,13,14-07-2021, 11,12,13-08-2021