Szkolenie Online z Programu Comarch Optima

990.00

Wyczyść

Opis

Kurs Szkolenie Online z Programu Optima Szkolenia Online 5 dni

Szkolenie online z Programu Optima pozwala na zapoznanie się z różnymi funkcjami programu od strony praktycznej. Na szkoleniu online dowiesz się między innymi jak rozpocząć pracę w programie Optima oraz jak posługiwać się poszczególnymi modułami tego systemu (na przykład moduł Kasa, moduł Handel, moduł Faktura, moduł Płace i kadry).

Kurs online prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia funkcjonalność programu Comarch Optima. Uczestnicy będą mieć możliwość samodzielnego przećwiczenia  przykładów.

Opis Szkolenia Online z  Programu Comarch Optima

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

 • prezentacja,
 • wykład,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia.

Na szkoleniu online zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Kurs Szkolenie online z Programu Optima 5 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 40 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu, podczas których zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna. Program będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń dyskusji z wykorzystaniem środków audiowizualnych, komputera

Kurs Szkolenie Online odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

Kurs online skierowany jest do osób, które chcą  zapoznać, poszerzyć swoje umiejętności związane z obsługą programu  Comarch Opitma.

Celem szkolenia online jest zapoznanie z oprogramowaniem Comarch Optima:

Sposób sprawdzania efektów nauczania.

Kurs będzie zakończony egzaminem sprawdzającym część teoretyczną oraz część praktyczną.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zostanie wydane zaświadczenie  oraz certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

o ukończeniu kursu.

 

Koszt kursu dla 1 osoby:

Moduł handel –  800 zł

Moduł księgowość – 1200 zł

Moduł kadry i płace – 800 zł

Razem: 2300,00 zł

 

 

Program szkolenia online Comarch Optima

1.Rozpoczęcie pracy z programem: ( 1 dzień- 4h)

 • struktura programu
 • standardowe przyciski obsługujące program
 • pasek skrótów
 • założenie nowej bazy danych
 • konfiguracja bazy danych
 • wprowadzenie operatora

 

 1. Moduł Kasa/Bank (1 dzień – 4h)

2.1.konfiguracja modułu Kasa/Bank

2.2.rejestry kasowo/ bankowe

2.3.raporty kasowo/ bankowe

2.4.zapisy kasowo/ bankowe

2.5.preliminarz płatności

 • elektroniczna wymiana danych z bankiem

2.7.wydruki przelewów

2.8.rozliczenia

2.9.kompensaty

2.10.automatyczne rozliczenia z podmiotem

 

 1. Moduł Handel( 1 dzień- 4h)

3.1.konfiguracja modułu fakturującego krok po kroku

3.2. wystawianie handlowych dokumentów przychodowych :

 • Faktury Sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury Pro-Forma,
 • Faktury Zaliczkowe,

3.3.Wystawianie handlowych dokumentów rozchodowych : Faktury Zakupu,

3.4.konfiguracja modułu magazynowego krok po kroku

 • Wystawianie dokumentów magazynowych :
 • PZ (przyjęcie zewnętrzne),
 • WZ wydanie zewnętrzne),
 • BO ( Bilans Otwarcia)
  • Magazyn – konwersja kilku dokumentów:
 • WZ do faktury sprzedaży  Magazyn – od zamówienia do faktury zakupu,
 • Magazyn – najpierw faktura zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu,
 • Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do faktury zakupu

 

 1. Moduł Księga Podatkowa ( 1- dzień – 4h)

4.1.  Konfiguracja programu i firmy dla modułu KP

4.2. księga Przychodów i Rozchodów

4.3.Rejestry VAT

4.4.ewidencja dodatkowa

4.5.księga inwentarzowa

4.6.ewidencja wyposażenia

4.7.deklaracja VAT

4.8.ewidencja przebiegu pojazdów

4.9.zaliczki na PIT-36/PIT-36L

 

 1. Moduł Księga Handlowa ( 2 dni – 16h)

5.1.konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT

5.2. plan kont Bilans otwarcia

5.3. bezpośrednie zapisy księgowe

5.4.ewidencja vat

5.5. ewidencja dodatkowa

5.6. schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży

5.7. schematy księg. – wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów

5.8. schematy księg. – wzorzec księgowania zakupów

5.9. schematy księg. – wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych

5.10. schematy księg. – wzorzec dla księgowania raportu kasowego

5.11. schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac

5.12. zestawienia księgowe

5.13. zaliczka na pit-36/pit-36l

5.14. ewidencja wynagrodzeń

5.15. ewidencja środków trwałych

 

 1. 6Moduł płace i kadry (1 dzień – 8h)

6.1. konfiguracja modułu płace i kadry

6.2. wprowadzanie danych personalnych

6.3. umowy o pracę

6.4. umowy cywilnoprawne

6.5. listy płac

6.6. naliczanie wypłat

6.7. zamykanie / otwieranie wypłat i list plac

6.8. księgowanie list płac

6.9. deklaracje dla Urzędu Skarbowego i ZUS

6.10.współpraca z modułem KASA/BANK

6.11. współpraca z programem Płatnik

 

Szkolenie Online z Programu Comarch Optima 5 dni | Kurs Szkolenie Online z Programu Comarch Optima 5 dni | | Kurs Szkolenie Zdalne z Programu Comarch Optima 5 dni

Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra| Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Termin

6-03-2020, 3-4-2020, 8-05-2020, 12-06-2020, 10-07-2020, 7-08-2020