Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków Białystok

1,700.001,800.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy i tworzących raporty oraz chcących wyjść poza standardowe narzędzia excela. Po szkoleniu użytkownik będzie w stanie samodzielnie tworzyć i modyfikować makra oraz funkcje przydatne w analizach i raportowaniu. Będzie również w stanie tworzyć formularze i oprogramowywać kontrolki podpisują pod nie powstałe makra.

Wyczyść

Opis

Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Białymstoku 3 dniowe

Opis szkolenia:

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Białymstoku 3 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach przeważnie 4 – 6 osób. Dzięki małej liczebności grup efektywność kursu wzrasta, a kursanci kończą szkolenie z wiedzą potrzebną do rozpoczęcia samodzielnej pracy w programie.

Cena szkolenia stacjonarnego przy zgłoszeniu:

 • 1 osoby – 1800 zł brutto
 • 2 osób – 1760 zł brutto/osoba
 • 3 osób – 1720 zł brutto/osoba
 • 4 osób – 1680 zł brutto/osoba
 • Powyżej 4 osób – wycena indywidualna

Szkolenia stacjonarne zgodnie z regulaminem uruchamiamy w momencie zgłoszenia się minimum 4 osób na szkolenie. Klinik tutaj aby zobaczyć regulamin.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę,
 • przerwę kawową, obiad,
 • stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Białymstoku 3 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 24 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków  odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.

 

Program szkolenia

1.Rejestrowanie makr

 • Okno rejestrowania makr
 • Odwołania względne i bezwzględne rejestratora
 • Przypisywanie makr do ikon, przycisków
 • Skoroszyt makr osobistych

2.Edytor VBA

 • Najważniejsze okna i ich funkcje
 • Paski, opcje i ułatwienia
 • Właściwości modułu
 • Właściwości arkusza
 • Właściwości VBA Project

3.Wprowadzenie do programowania

 • Algorytm – definicja, przykłady, sposoby zapisywania
 • Operatory w VBA
 • Zmienne – typy zmiennych i deklaracje
 • Stałe
 • Instrukcje warunkowe (If then, Select case)
 • Pętle (do while…loop, do until … loop, for next)
 • Zmienne tablicowe
 • Funkcje tekstowe (left, right, trim, mid, …)
 • Funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir, …)
 • Odwołania do komórek arkusza (cells, range, activecell)
 • Tworzenie własnych funkcji

4.Uruchamianie programu i analiza kodu

 • Debugowanie
 • Uruchamianie krokowe

5.Obiektowość Excela

 • Na czym polega obiektowość
 • Właściwości obiektu Application
 • Obiekt Workbook
 • Worksheets i Sheets
 • Obiekty aktywne – ACTIVE (ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell …)
 • Obiekty Cells, Range

6.Excel połączenia z zewnętrznymi bazami danych

 • Omówienie i dodanie odpowiednich referencji
 • Wiązania – wczesne, późne
 • Obiekty Recordset
 • Sterowniki do bazy danych (np. ODBC)
 • Dobieranie odpowiednich connection strings do typu bazy danych i zainstalowanego sterownika
 • Tworzenie connection strings za pomocą plików .udl
 • Połączenie z bazą danych MySQL, Oracle, Access

7.Tworzenie raportów

 • Omówienie Microsoft Query
 • Wstęp do języka SQL
 • Konstruowanie prostych zapytań wybierających (Select)
 • Konstruowanie zapytań dopisujących dane do bazy (InsertInto)
 • Zarządzanie kwerendami MS Access z poziomu Excela
 • Tworzenie generatora raportów
 • Wykorzystywanie formularzy VBA do obsługi baz danych.

8.Udostępnianie programów innym użytkownikom

 • Zabezpieczanie projektu
 • Pliki dodatków
 • Tworzenie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makr
 • Szyfrowanie i eksport certyfikatu
 • Instalowanie certyfikatu na komputerze innego użytkownika

 

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Białymstoku 3 dniowe organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa podlaskiego: Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Zambrów

Informacje dodatkowe

Miejsce Szkolenia

Białystok

Termin Szkolenia

04,05,06-08-2021, 06,07,08-09-2021, 06,07,08-10-2021, 08,09,10-11-2021, 13,14,15-12-2021, 12,13,14-01-2022, 09,10,11-02-2022, 08,09,10-03-2022, 11,12,13-04-2022, 10,11,12-05-2022, 08,09,10-06-2022, 13,14,15-07-2022, 08,09,10-08-2022

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne