Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków Lublin

1,600.001,700.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy i tworzących raporty oraz chcących wyjść poza standardowe narzędzia excel’a. Po szkoleniu użytkownik będzie w stanie samodzielnie tworzyć i modyfikować makra oraz funkcje przydatne w analizach i raportowaniu. Będzie również w stanie tworzyć formularze i oprogramowywać kontrolki podpisują pod nie powstałe makra.

Wyczyść

Opis

Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Lublinie 3 dniowe

Opis szkolenia:

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Lublinie 3 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach przeważnie 4 – 6 osób. Dzięki małej liczebności grup efektywność kursu wzrasta, a kursanci kończą szkolenie z wiedzą potrzebną do rozpoczęcia samodzielnej pracy w programie.

Cena szkolenia stacjonarnego przy zgłoszeniu:

 • 1 osoby – 1700 zł brutto
 • 2 osób – 1660 zł brutto/osoba
 • 3 osób – 1620 zł brutto/osoba
 • 4 osób – 1580 zł brutto/osoba
 • Powyżej 4 osób – wycena indywidualna

Szkolenia stacjonarne zgodnie z regulaminem uruchamiamy w momencie zgłoszenia się minimum 4 osób na szkolenie. Klinik tutaj aby zobaczyć regulamin.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę,
 • przerwę kawową, obiad,
 • stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Lublinie 3 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 24 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Lublinie 3 dniowe odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.

 

Program szkolenia

1.Rejestrowanie makr

 • Okno rejestrowania makr
 • Odwołania względne i bezwzględne rejestratora
 • Przypisywanie makr do ikon, przycisków
 • Skoroszyt makr osobistych

2.Edytor VBA

 • Najważniejsze okna i ich funkcje
 • Paski, opcje i ułatwienia
 • Właściwości modułu
 • Właściwości arkusza
 • Właściwości VBA Project

3.Wprowadzenie do programowania

 • Algorytm – definicja, przykłady, sposoby zapisywania
 • Operatory w VBA
 • Zmienne – typy zmiennych i deklaracje
 • Stałe
 • Instrukcje warunkowe (If then, Select case)
 • Pętle (do while…loop, do until … loop, for next)
 • Zmienne tablicowe
 • Funkcje tekstowe (left, right, trim, mid, …)
 • Funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir, …)
 • Odwołania do komórek arkusza (cells, range, activecell)
 • Tworzenie własnych funkcji

4.Uruchamianie programu i analiza kodu

 • Debugowanie
 • Uruchamianie krokowe

5.Obiektowość Excela

 • Na czym polega obiektowość
 • Właściwości obiektu Application
 • Obiekt Workbook
 • Worksheets i Sheets
 • Obiekty aktywne – ACTIVE (ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell …)
 • Obiekty Cells, Range

6.Excel połączenia z zewnętrznymi bazami danych

 • Omówienie i dodanie odpowiednich referencji
 • Wiązania – wczesne, późne
 • Obiekty Recordset
 • Sterowniki do bazy danych (np. ODBC)
 • Dobieranie odpowiednich connection strings do typu bazy danych i zainstalowanego sterownika
 • Tworzenie connection strings za pomocą plików .udl
 • Połączenie z bazą danych MySQL, Oracle, Access

7.Tworzenie raportów

 • Omówienie Microsoft Query
 • Wstęp do języka SQL
 • Konstruowanie prostych zapytań wybierających (Select)
 • Konstruowanie zapytań dopisujących dane do bazy (InsertInto)
 • Zarządzanie kwerendami MS Access z poziomu Excela
 • Tworzenie generatora raportów
 • Wykorzystywanie formularzy VBA do obsługi baz danych.

8.Udostępnianie programów innym użytkownikom

 • Zabezpieczanie projektu
 • Pliki dodatków
 • Tworzenie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makr
 • Szyfrowanie i eksport certyfikatu
 • Instalowanie certyfikatu na komputerze innego użytkownika

 

Kurs Szkolenie VBA w Excelu dla Analityków w Lublinie 3 dniowe organizujemy również w innych miejscowościach na terenie województwa lubelskiego: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik

Informacje dodatkowe

Miejsce Szkolenia

Lublin

Termin Szkolenia

04,05,06-08-2021, 06,07,08-09-2021, 06,07,08-10-2021, 08,09,10-11-2021, 13,14,15-12-2021, 12,13,14-01-2022, 09,10,11-02-2022, 08,09,10-03-2022, 11,12,13-04-2022, 10,11,12-05-2022, 08,09,10-06-2022, 13,14,15-07-2022, 08,09,10-08-2022

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne