Szkolenie z Programu Optima Księgowo Kadrowe Stacjonarne – 5 dni

1,690.002,690.00

Wyczyść

Opis

Szkolenie z Programu Optima Szkolenia Księgowo Kadrowe Stacjonarne – 5  dni

Opis szkolenia stacjonarnego:

Szkolenie z Programu Optima Szkolenia Księgowo Kadrowe Stacjonarne przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób).

Cena szkolenia stacjonarnego przy zgłoszeniu:

 • 1 osoby – 3620 zł brutto
 • 2 osób – 3520 zł brutto/osoba
 • 3 osób – 3420 zł brutto/osoba
 • 4 osób – 3320 zł brutto/osoba
 • Powyżej 4 osób – wycena indywidualna

Cena w podziale na moduły:

 • Moduł handel 2 dni  –  1420 zł
 • Moduł księgowość 2 dni– 1200 zł
 • Moduł kadry i płace 1 dzień – 1420 zł

Szkolenia stacjonarne zgodnie z regulaminem uruchamiamy w momencie zgłoszenia się minimum 4 osób na szkolenie. Klinik tutaj aby zobaczyć regulamin.

Na szkoleniu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
 • materiały przygotowane przez wykładowcę,
 • przerwę kawową, obiad,
 • stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

 

Kurs Szkolenie z Programu Optima w Białymstoku 5 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 40 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu, podczas których zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna. Program będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń dyskusji z wykorzystaniem środków audiowizualnych, komputera

Kurs Szkolenie z Programu Optima w Białymstoku 5 dniowe odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 12:30.

 

Kurs skierowany jest do osób, które chcą  zapoznać, poszerzyć swoje umiejętności związane z obsługą programu  Comarch Optima.

Celem szkolenia jest zapoznanie z oprogramowaniem Comarch Optima

 

 

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie pracy z programem

 • struktura programu
 • standardowe przyciski obsługujące program

2. Przyciski dostępne w pasku zadań

3. Listy EIP

4. Pola SPIN

5. Zaznaczanie pozycji na liście

 • pasek skrótów

6. Moje skróty

7. Konfiguracja programu

 • założenie nowej bazy danych

8. Konfiguracja programu  – ćwiczenia

 • założenie nowej bazy danych
 • konfiguracja bazy danych
 • wprowadzenie operatora

9. Słowniki

 • lista banków

10. Numeracja rachunków

11. Import listy banków

 • kategorie
 • lista kontrahentów
 • grupy kontrahentów
 • formularz kontrahenta
 • lista pracowników/ wspólników
 • lista urzędów

12. Słowniki – ćwiczenia

 • wprowadzenie listy banków
 • wprowadzenie listy kategorii
 • wprowadzenie kontrahentów

13. Moduł Kasa/Bank

 • konfiguracja modułu krok po kroku
 • rejestry kasowe/bankowe

14. Struktura rejestru

15. Formy płatności

16. Kilka rachunków bankowych

 • preliminarz płatności

17. Funkcje dodatkowe

18. Elektroniczna wymiana danych z bankiem

19. Wydruki przelewów

 • rozliczenia
 • kompensaty
 • automatyczne rozliczenia z podmiotem

20. Moduł Kasa/Bank – ćwiczenia

 • rejestry kasowe/bankowe
 • planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności
 • planowane płatności – funkcja Podziel
 • zapisy kasowe/bankowe
 • rozliczenie zapisu z planowaną płatnością
 • planowane płatności – funkcja Rozlicz
 • kompensata zapisów kasowych

21. Moduł Handel

 • struktura modułów
 • konfiguracja modułu fakturującego krok po kroku
 • konfiguracja modułu magazynowego krok po kroku
 • cennik

22. Grupy towarów

23. Jednostki miary

24. Grupy cenowe

25. Formularz towaru

26. Ustalanie cen sprzedaży

 • warunki sprzedaży dla kontrahentów
 • zasoby
 • dokumenty w systemie

27.  Faktury Sprzedaży

28. Paragony

29. Rezerwacje Odbiorcy

30. Faktury Pro-Forma

31. Faktury Zakupu

32. Edytowalna tabela VAT na FZ

33. Moduł Handel – ćwiczenia

 • konfiguracja modułu Faktury
 • konfiguracja modułu Optima Handel
 • karta ewidencyjna towaru
 • wprowadzenie bilansu otwarcia
 • ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta
 • faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem
 • kontrahent o statusie osoba fizyczna
 • faktura dla osoby fizycznej płatna gotówką  

34. Faktura płatna w ratach

 • rozliczenie zaliczki
 • faktury zaliczkowe
 • współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT

35. Moduł Handel cd.

36. Przyjęcie Zewnętrzne

37. Wydanie Zewnętrzne

38. Bilans Otwarcia

 • anulowanie dokumentu

39. Płatności a dokumenty anulowane

 • dokumenty korygujące
 • dokumenty w buforze
 • dokumenty w walucie obcej

40. Konfiguracja 

41. Nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa

 • import spoza krajów Unii Europejskiej
 • kurs waluty

42. VAT na dokumentach w walucie

 • kompletacja
 • współpraca z modułem Kasa/Bank

43. Rozliczanie zaliczek 

 • współpraca z modułem księgowym – Rejestry VAT
 • kilka magazynów w firmie
 • moduł Optima Detal

44. Moduł Handel – ćwiczenia  Ćwiczenia

 • konfiguracja modułu Handel
 • faktura zakupu – edytowalna tabela VAT
 • handel – od rezerwacji do wydania towaru

– Magazyn – konwersja kilku dokumentów

– WZ do faktury sprzedaży  Magazyn – od zamówienia do faktury zakupu

– Magazyn – najpierw faktura zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu

– Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do faktury zakupu

– Anulowanie dokumentu

– Dokumenty korygujące

45. Moduł Księga Podatkowa

 • księga Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja ryczałtowa
 • rejestry VAT
 • ewidencja dodatkowa
 • księga inwentarzowa
 • ewidencja wyposażenia
 • różnice kursowe
 • deklaracja VAT
 • ewidencja przebiegu pojazdów
 • zaliczki na PIT-36/PIT-36L

46. Moduł Księga Podatkowa –ćwiczenia

 • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KP

– Zapisy bezpośrednie Ewidencja VAT

– Ewidencja dodatkowa

– Ewidencja środków trwałych

– Zaliczki na PIT-36/PIT-36L

47. Moduł Księga Handlowa

 • Plan kont

48. Konta księgowe

 • bilans otwarcia
 • zapisy księgowe

49. Dziennik (zapisy księgowe)

 • księgi rachunkowe – wydruki
 • ewidencja vat
 • deklaracja vat-7
 • ewidencja dodatkowa
 • schematy księgowe

50. Nagłówek schematu księgowego

51. Element schematu księgowego

 • zestawienia księgowe

52. Definiowanie zestawienia

 • zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8
 • ewidencja wynagrodzeń deklaracja PIT-4
 • ewidencja środków trwałych

53.   Moduły: Księga Handlowa i Środki trwałe -ćwiczenia

 • konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT
 • plan kont Bilans otwarcia
 • bezpośrednie zapisy księgowe
 • ewidencja vat
 • ewidencja dodatkowa
 • schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży
 • schematy księg. – wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów
 • schematy księg. – wzorzec księgowania zakupów
 • schematy księg. – wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych
 • schematy księg. – wzorzec dla księgowania raportu kasowego
 • schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac
 • zestawienia księgowe
 • zaliczka na pit-36/pit-36l
 • ewidencja wynagrodzeń
 • ewidencja środków trwałych

54. Moduł płace i kadry

 • przeznaczenie modułu
 • moduł płace i kadry w systemie cdn optima
 • konfiguracja modułu płace i kadry
 • lista pracowników
 • wprowadzanie danych personalnych
 • umowy cywilnoprawne
 • listy płac
 • naliczanie wypłat
 • zamykanie / otwieranie wypłat i list plac
 • księgowanie list płac
 • deklaracje dla Urzędu Skarbowego i ZUS
 • współpraca z modułem KASA/BANK
 • współpraca z programem Płatnik

55. Moduł płace i kadry – ćwiczenia

 • dodajemy serię dla kalendarza z 35-godzinnym tygodniem pracy
 • definiujemy kalendarz za pomocą serii
 • definiujemy limit nieobecności
 • definiujemy nieobecność z prawem do wynagrodzenia
 • definiujemy dodatek stażowy
 • definiujemy potrącenie netto
 • wpisanie pracownika na listę
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 • przypisujemy pracownikowi kategorię
 • ustalamy schemat płatności gotówka/ROR
 • przyznanie dodatku stażowego pracownikowi
 • dodajemy pracownikowi limity nieobecności
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 • odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzu
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem (etatowym)
 • ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem (zleceniobiorcą)
 • definiowanie list płac
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 • uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy element
 • seryjne naliczenie wypłat etatowych
 • seryjna wypłata dodatku na liście „innej”
 • wypłata umów zleceń
 • udzielamy zaliczki netto na poczet przyszłych poborów
 • udzielamy pracownikowi pożyczki
 • modyfikacja schematu płatności w wypłacie
 • wypłata z rozliczeniem nieobecności z poprzedniego okresu
 • wypłata etatowa ze spłatą zaliczki i raty pożyczki
 • zamykanie list płac
 • księgowanie listy płac do książki podatkowej (KP)
 • przygotowanie zestawienia zal. na podatek dochodowy i PIT-4R
 • przygotowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
 • przesłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych do programu Płatnik

 

 

Zobacz również inne nasze Szkolenie z Programu Optima:

 • Szkolenie z Programu Optima Szkolenia Księgowo Kadrowe Dla Firm-Zamknięte – 5 dni

 

Szkolenie z Programu Optima Szkolenia Księgowo Kadrowe Stacjonarne organizujemy min. w takich lokalizacjach jak:
Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielona Góra | Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań

Informacje dodatkowe

Miejsce szkolenia

Kraków, Warszawa, Katowice, Kielce, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Zielonagóra, Łódź, Opole, Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Poznań

Termin szkolenia

09,10,11,12,13-08-2021, 06,07,08,09,10-09-2021, 04,05,06,07,08-10-2021, 15,16,17,18,19-11-2021, 13,14,15,16,17-12-2021, 10,11,12,13,14-01-2022,, 07,08,09,10,11-02-2022, 14,15,16,17,18-03-2022, 04,05,06,07,08-04-2022, 09,10,11,12,13-05-2022, 06,07,08,09,10-06-2022, 04,05,06,07,08-07-2022, 01,02,03,04,05-08-2022

Wyżywienie

Wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnione przez organizatora, Wyżywienie w trakcie szkolenia własne

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.