Trenerzy

Jarek Foltman
Szkolenia Graficzne

Szkolenia z grafiki komputerowej prowadzi od 2013 roku. Szkoli w języku polskim oraz angielskim z: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, CorelDRAW, grafika komputerowa, dtp i przygotowanie do druku.

Katarzyna Kulhawik
Szkolenie Gospodarka Odpadami

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie o specjalności zarządzanie środowiskiem). Obecnie doktorantka na w/w Uniwersytecie. Autorka książki na rynku międzynarodowym dot. gospodarki odpadami, ponadto licznych publikacji w tym. czasopiśmie ,,Odpady i Środowisko”, ,,Environmental protection and natural resources”.
Uczestniczy w licznych światowych kongresach dotyczących gospodarki odpadami, w tym m.in. prowadziła ostatnio konferencję o w/w tematyce w Rzymie.

Doradca, expert przy tworzeniu prawa (ustaw, rozporządzeń) dla Instytucji samorządowej w tym m.in w zakresie funkcjonowania bazy BDO. Autorka publikacji w zakresie w/w.

Pracuje dla jednej z większych firm związanej z ochrona środowiska, w tym zajmuje się consultingiem (pomaga interpretować przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzi kontroling dot. sporządzanie dokumentacji.

Ochrona środowiska w szczególności zarządzenie gospodarką odpadami jest jej wielką pasją. W związku z czym pomaga osobom odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami spełniać wymogi formalno-prawne, które spoczywają na tych osobach