KFS

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Firma PeZet Szkolenia Marcin Żurek oferuje pomoc pracodawcom przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach pomocy oferujemy:

– pomoc przy kompletowaniu dokumentów wymaganych przez powiatowy urząd pracy

– pomoc przy wypełnianiu wniosku

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00149/2018

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielona część Funduszu Pracy, która jest przeznaczony na dofinansowanie w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pracodawca starający się o dofinansowanie musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. Mikroprzedsiębiorstwa mogą z KFS sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Całość dofinansowania ze środków KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS

  1. określone potrzeby firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca chcący inwestować w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenie ustawicznego są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy.

 Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego więcej informacji na stroniehttp://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 
Szkolenie organizujemy w lokalizacji wskazanej przez klienta oraz w takich lokalizacjach jak:
Kraków | Warszawa | Katowice | Kielce | Rzeszów | Lublin | Wrocław | Bydgoszcz | Zielonagóra | Łódź | Opole | Białystok | Gdańsk | Olsztyn | Szczecin | Poznań |

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close